+
12 d'agost de 2020
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 5.000 € per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zone
10 d'agost de 2020
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 11.250€ per la substitució dels tancaments de l'escola, en el marc de les subvenc
15 de juliol de 2020
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 216 € per al servei de comptabilitat i gestió energètica, en el marc de les subv
11 d'agost de 2020
Concurs oposició per a la provisió interina d'una plaça d'administratiu/va Bases i convocatòria  Model de sol·licitud      
24 de juliol de 2020
Concurs oposició per a la provisió interina d'una plaça de funcionari subaltern Bases i convocatòria  Model de sol·licitud  
29 de juny de 2020
Accés a "La meva salut" - Jubilació Emília - Horari oficina Correus Circular 6-2020
29 de juny de 2020
Actualització de les mesures de protecció segons les recomanacions de les autoritats sanitàries i les disposicions normatives d’abast e
22 de juny de 2020
Informació sobre la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital. Document informatiu Ingrés Mínim Vital