General

4 de setembre de 2018
La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: "Del pla a l'acció" línia 1
22 de novembre de 2018
Què ha de fer l'ens local davant d'una sol·licitud de reunió amb una persona que ocupa alt càrrec? Podeu veure la informació fent clic
13 de setembre de 2018
Podeu consultar els requisits per ser beneficiaris aquí i en aquest altre enllaç