Comunicació de l’activitat de punt de subministrament de combustible i aparcament, promogut per Petrem