Informació al contribuent

Calendari Fiscal

TRIBUT

IVTM

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

TAXES

CEMENTIRIS

IAE

ESCOMBRARIES

AIGUA POTABLE I SANEJAMENT

PERÍODE COBRANÇA

15 de Març al 15 de Maig

1 de Juny al 31 de Juliol

1 de Juny al 31 de Juliol

1 de Setembre al 31 d’Octubre

1 de Setembre al 31 d’Octubre

1 de Setembre al 31 d’Octubre

Trimestral

Trimestal

ENTITAT GESTORA

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

PRODAISA


Tributs gestionats per XALOC:

XALOC-Figueres

C. Nou, 48

17600 Figueres

Telèfon: 972 50 13 65

XALOC-Girona

Av. Sant Francesc,29 1r

17001 Girona

Telèfon: 872 08 17 91

Podeu fer tots els tràmits telemàticament, a través de l’oficina virtual de XALOC (carpeta tributària), prèvia sol·licitud del PIN d’accés.


Taxes gestionades per PRODAISA

Delegació Garrotxa – Alt Empordà

C/ Cistella, 1

17744 NAVATA

Tel. 972 56 59 59

Fax. 972 56 55 11

Correu electrònic: adminemporda@prodaisa.com