Implantació d’una activitat logística, promogut per Transportes Calsina Carré