Projecte d’obres “Escala d’accés a la llera de la Muga”