Projecte de Variant línia mitjana tensió a 25 kv c. Mestral núm. 11 LMT “Jonquera“ a 25 kv

Fase I

  • Projecte
  • Edicte
    • Informació pública d’un projecte d’actuacio específica en sòl no urbanitzable. Variant de línia elèctrica de mitja tensió a 25kV, c. Mestral, LMT “Jonquera” a 25 kV

Fase II