Promocions variables

9 d'agost de 2022
La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: "Del pla a l'acció" línia 1
4 de juliol de 2022
      El Consorci Salines Bassegoda vol crear una xarxa col·laborativa entre productors i comerciants per impu
23 de juny de 2022
La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, les subvencions pels imports i conceptes
10 de juny de 2022
Per feines de manteniment a les instal·lacions elèctriques el subministrament es veurà interrumput les següents dates: 15.06.2022 de
24 de maig de 2022
Festa de la gent gran 2022   DIMECRES, 15 DE JUNY DE 2022   PROGRAMA   12h Missa solemne a l’església parroq
18 de juliol de 2022
L'Ajuntament ha rebut el suport econòmic de Dipsalut per un import 3271,12 per tal de finançar part del cost de l'acitivitat de gimnà
28 de juny de 2022
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.812,50 € per la millora de la gespa del camp de futbol municipal, en el marc de l
10 de juny de 2022
Per feines de manteniment a les instal·lacions elèctriques el subministrament es veurà interrumput les següents dates: 15.06.2022 de
24 de maig de 2022
Diumenge 5 de juny a les 19h a l'església de Pont de Molins, concert de Música de cine