CONVOCATÒRIA DE PERSONAL Concurs oposició plaça subaltern (agutzil)

Concurs oposició per a la provisió interina d’una plaça de funcionari subaltern

Bases i convocatòria 

Model de sol·licitud    (document pdf editable)

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 19 d’agost de 2020

Es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica. Presencialment, els dimarts i els dijous, de 8h a 15h i a les oficines de Correus -a sobre obert amb el segell d’entrada a Correus-.