Confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un ànec