CONVOCATÒRIA DE PERSONAL Concurs oposició plaça d’administratiu/va

Concurs oposició per a la provisió interina d’una plaça d’administratiu/va

Bases i convocatòria 

Model de sol·licitud       (document pdf editable)

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 17 de setembre de 2020

Es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica. Presencialment a la seu de l’Ajuntament, els dimarts i els dijous, de 8h a 15h. També a les oficines de Correus -a sobre obert amb el segell d’entrada a Correus-.

Totes les publicacions relacionades amb aquest procés selectiu es duran a terme al tauler d’edictes electrònic de la Corporació, accessible des de la seu electrònica corporativa.