Nota informativa sobre la plaga urbana de la “xinxa de la colza”