Pla de Transició Energètica de la comarca

�� El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està elaborant el Pla de Transició Energètica de la comarca.

 

������ Vols una comarca energèticament més sostenible? 

 

⚠️ ���� Ets una peça clau en aquest procés i����volem escoltar-te !