Resolució del Protocol Marc per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals per a la captura de senglars amb el següents mètodes: batudes, aguaits diürns i/o foragitar amb gossos, durant els mesos d’abril i maig de 2022 en determinades zones de la demarcació de Girona

Podeu consultar la Resolució del Protocol Marc per a l’atorgament d’autoritzacions excepcionals per a la captura de senglars amb el següents mètodes: batudes, aguaits diürns i/o foragitar amb gossos, durant els mesos d’abril i maig de 2022 en determinades zones de la demarcació de Girona aquí.