Subvenció de la Diputació de Girona

Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020). La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 955,10€ a l’Ajuntament dePont de Molins per una acció estratègica pel desenvolupament territorial. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions de promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona.