Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit 1.150,58 € per al finançament de l’anàlisi de la gestió documental d’emunicipis