Subvenció de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género

La “Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género” va concedir una subvenció a aquesta Corporació de 310,64 € d’acord amb la Resolució de 10 de desembre de 2020, de transferències pel desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals al Pacte d’Estat contra la violència de gènere per l’exercici 2020, a causa de la declaració dels estats d’alarma durant el 2020 es van anul·lar tots els actes públics que impliquessin reunió o congregació de persones, per aquest motiu, no es va dur a terme cap acte finançat per l’esmentat fons.