Urbanisme

Aprovació inicial de la modificació núm. 6 del POUM de Pont de Molins en l’àmbit del local polivalent

Aprovació inicial de la modificació núm. 4 del POUM de Pont de Molins en l'àmbit de les activitats extractives